Sök
    « Tillbaka
Vad är "Maxbud"?

Maxbud - automatiserad budgivning

Maxbud är det belopp du som budgivare maximalt är villig att betala för ett objekt. Maxbudet är alltid hemligt för övriga budgivare, och det ger dig bättre förutsättningar att vinna auktionen eftersom du inte behöver agera varje gång ett nytt bud läggs i auktionen.

När någon annan lägger ett bud i auktionen kommer ditt bud automatiskt att höjas till den lägsta nivå som behövs för att du på nytt ska ha det ledande budet. Det betyder att du betalar precis så mycket som krävs för att vinna budgivningen - aldrig mer, och med ditt angivna maxbud som tak.

Genom att använda ett hemligt maxbud slipper du besväret med att lägga ett nytt bud varje gång någon annan bjuder på objektet, dessutom minskar risken att du blir överbjuden i auktionens sista skälvande minuter.
Lägg ett maxbud - så här går det till: 
  1. Skriv in ditt maxbud i rutan för att lägga bud. Ditt maxbud är hur högt du är beredd att gå i den aktuella auktionen. Maxbudet är hemligt och visas aldrig för andra budgivare.  

  2. Så länge ingen bjuder över dig stannar ditt bud på den lägsta nivå som krävs för att leda budgivningen.

  3. Blir du överbjuden höjs automatiskt ditt bud till nästa nivå i budstegen. Endast så mycket som krävs för att du återigen ska leda budgivningen.

  4. Om ditt maxbud skulle bli överbjudet blir du direkt meddelad via e-post. Du kan då välja att lägga ett nytt bud. Om två budgivare lägger samma maxbud vinner den budgivare vars bud registrerades först.
Ett exempel:
  • Du hittar ett objekt med utropspris 150 kr. Inga bud är lagda.
  • Du lägger ett maxbud på 400 kr. Ditt bud står nu kvar på 150 kr.
  • En ny budgivare hittar objektet och ser ditt bud på 150 kr. Han bjuder då 155 kr, dvs med minsta tillåtna höjning. 
  • Ditt bud höjs nu automatiskt till 160 kr.
  • Den andra budgivaren får direkt meddelande om att han blivit överbjuden och har möjlighet att bjuda på nytt.

Ändra ett maxbud
Under auktionens gång kan du när som helst ändra ditt maxbud. Du lägger då helt enkelt ett nytt, högre eller lägre maxbud och svarar ja på frågan om att ersätta ditt tidigare maxbud.

Om du vill sänka ditt maxbud förutsätter det att ditt bud inte har höjts hela vägen upp till din maxnivå. För att sänka ett maxbud lägger du ett nytt bud i auktionen. Som lägst kan du alltså sänka ditt maxbud till det belopp som är det ledande just då.