Sök
Objekt som är tillåtna med vissa restriktioner
    « Tillbaka
Objekt som är tillåtna med vissa restriktioner

Aktier, värdepapper, obligationer samt liknande dokument ι Djur samt skyddade växter ι Elektronisk media ι Elektronisk utrustning ι Fordonsdelar ι Föremål som tillhör ett nationellt eller historiskt kulturarv ι Förfalskade sedlar, mynt eller frimärken ι Inspelningsbar media ι Kataloger, information, internetadresser och personuppgifter ι Kundanpassade objekt ι Livsmedel ι Mod-chips, spelkonsoler och spelkopior ι Parfym och kosmetika ι Presentkort ι Programvaror ι Radiosändare ι Uniformer, ID-brickor samt andra säkerhetsrelaterade föremål ι Vapen, knivar och vapenrelaterade objekt

 
Aktier, värdepapper, obligationer
samt liknande dokument


Grundregel: Det är inte tillåtet att sälja aktier eller andra värdepapper på Tradera.

Några exempel
Följande är exempel på objekt som inte får säljas på Tradera:
 • Aktier, obligationer eller investeringsandelar i bolag eller fastigheter, inklusive men inte begränsat till aktiebolag eller handelsbolag.
 • Krediter (till exempel får du inte sälja 1000 kr i kredit till en köpare).
 • Erbjudanden att investera pengar i en affärssatsning.
 • Pågående affärsverksamhet - om försäljningen inbegriper en överföring av aktier eller andel i aktier, aktielån eller annan form av skuld i företaget.
 • Dokumentation som utvisar aktuell investeringsandel i något företag.

Följande objekt kan vara tillåtna på Tradera:
 • Gamla aktiebrev eller aktiebrev med samlarvärde, förutsatt att sådana aktiebrev antingen är ogiltiga eller representerar en andel i ett företag som inte längre existerar och inte kan lösas in mot pengar eller andra värdepapper i ett annat företag.
 • Vissa företagsrelaterade objekt är inte investeringar och får säljas på Tradera:
- Webbplatser och domännamn.
- Tillgångarna i ett företag (tex inventarier) om ingen överföring av aktier sker.
- Information om hur en affärsverksamhet startas.
- Försäljning av inventarier och fasta tillbehör.
- "Körklara" affärsverksamheter, till exempel försäljningsautomater och reparationssatser för vindrutor.
- Verktyg som används i ett företag, till exempel silkestryckmaskiner och vistkortstillverkare.

Mer information
Om du vill ha mer information går du till Finansinspektionens webbplats ».

Varför har Tradera den här policyn?
Finansinspektionen reglerar handeln med aktier och andra specifika investeringar, samt medlemmars försök att dra in pengar eller hitta investorer till företag och andra slag av investeringsverksamheter.

Sådan reglering innebär väsentliga restriktioner för en användares möjlighet att sälja sådana objekt på Internet och/eller att bedriva sådan investeringsverksamhet. Tradera tillåter därför inte försäljning av en specifik investering eller förekomsten av någon reglerad investeringsverksamhet.

Vid överträdelse av denna policy
Överträdelse av denna policy eller tillhörande riktlinjer kan leda till att åtgärder vidtas mot din annons och/eller ditt Tradera-konto.

Till toppen av den här sidan »Djur, skyddade växter samt vissa relaterade objekt 

Grundregel: Försäljning av levande djur tillåts inte på Tradera. Det är också förbjudet att handla med befruktade ägg och elfenben.
Med elfenben avses den typen av material från elefant, flodhäst, narval, mammut och valross. Försäljning av vissa fällor och djurtillbehör tillåts inte heller på Tradera.


Delar av djur och djurprodukter
Det är tillåtet att sälja djurprodukter och ett antal olika djurdelar, men bara på mycket bestämda villkor:

 • Uppstoppade djur, djurdelar och produkter som står med i Bilaga A i CITES-listan över utrotningshotade arter, i likhet med arter som är skyddade enligt EU:s förordning om handeln med vilda djur och växter, får inte annonseras ut på Tradera. Det är dock tillåtet att sälja dessa produkter om de åtföljs av ett s.k. CITES-intyg, som utfärdats av Jordbruksverket. 
 • Om djuret står med i Bilaga B eller C i CITES-listan över utrotningshotade arter, måste säljaren kunna bevisa att det uppstoppade djuret eller djurdelarna införskaffats på laglig väg. Uppgifter om eventuella intyg eller andra tillgängliga dokument måste ingå i objektbeskrivningen. Dessutom måste alla objektbeskrivningar för uppstoppade djur innehålla exakta uppgifter om det uppstoppade djurets art och ursprung, för att bevisa att objektet inte är skyddat. 


Ovanstående gäller även för följande djurdelar:

 • Exotiska lädersorter   • Korall   • Sköldpaddsskal 
 • Fjädrar    • Ormskinn   • Valtänder
 • Hudar   • Pälsar     Växter
Det är inte tillåtet att sälja skyddade växter på Tradera. Det gäller också växtdelar och produkter som kommer från skyddade växter.

Djurfällor
Det finns stränga restriktioner när det gäller användandet av djurfällor, både i jaktförordningen och i Naturvårdsverkets föreskrifter. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Djurtillbehör
Det finns vissa djurtillbehör som inte får säljas på Tradera, bl.a. medicin för djur samt vissa halsband, t.ex. elhalsband.

Några exempel
Följande är exempel på objekt som inte får säljas på Tradera:

 • Delar eller produkter från skyddade däggdjur som t ex primater (alla sorters apor), valdjur (valar, delfiner och tumlare), de flesta vildkatter (till exempel ozeloter, leoparder, lejon, geparder, tigrar, lodjur och bengalkatter), elefanter, vargar, brunbjörnar, uttrar, noshörningar, vikunjor och myskhjortar. Exempelvis pälsar, kött, hjärna, valfisktran, elfenben, mysk (torkat svart pulver) samt alla produkter som tillverkats av dessa delar.  
 • Delar eller produkter från skyddade fågelarter som t ex alla inhemska sångfåglar, alla rovfåglar (till exempel pilgrimsfalkar, havsörnar, glador, hökar) och alla sorters ugglor. Exempelvis fjädrar och ägg.  
 • Delar eller produkter från skyddade kräldjur som t ex alla havssköldpaddor, krokodiler, varaner och stora ormar.
 • Delar eller produkter från skyddade fiskar som t ex alla sorters stör av familjen Acipenseriformes, brugder och vithajar. Vissa arter av korall, sjöhästar, kräftor och andra kräftdjur är också skyddade.
 • Delar eller produkter från skyddade fjärilar, spindlar och skorpioner

 •

Skyddade växter, till exempel alla slags orkidéer och de flesta kaktusarter. Av dessa växter är det bara artificiellt förökade sorter som får annonseras ut.
 • Rävsaxar och gäddsaxar
 • Mediciner avsedda för djur. 
 • Elhalsband avsedda för djur. 
 •

Fästinghalsband avsedda för djur. 

 • Delar eller produkter från hundar och katter


Mer information
Du kan kontrollera om ditt objekt finns med på listorna över skyddade arter genom att följa länkarna här nedanför.

 • Jordbruksverket »
 • CITES » (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 


Varför har Tradera den här policyn?
Försäljning av vissa djur, djurprodukter eller växter är reglerad i svensk lagstiftning, antingen för att de är farliga eller för att de tillhör en skyddad art. 

Vid överträdelse av denna policy
Överträdelse av denna policy eller tillhörande riktlinjer kan leda till att åtgärder vidtas mot din annons och/eller ditt Tradera-konto.

Till toppen av sidan »Elektronisk media

Grundregel: Försäljningen av objekt som levereras elektroniskt är begränsad
på Tradera. 

För att få lägga upp objekt som levereras elektroniskt
måste säljaren iaktta nedanstående regler:

 • De objekt som levereras elektroniskt får inte vara pornografiska, stötande eller i övrigt stridande mot Traderas policies.
 • Säljaren måste antingen äga de immateriella rättigheterna till objektet, eller ha tillstånd från rättighetsinnehavaren att distribuera det.
 • Det utannonserade objektet får inte innehålla programvara som skadar köparens dator (t ex virus), använder den i otillåtna syften (t ex genom att skicka skräppost eller sprida virus) eller inkräktar på köparens integritet.
Om en annons innehållande nedladdningsbar media strider mot något av dessa krav, är den inte tillåten.

Några exempel
Följande är exempel på objekt som inte får säljas på Tradera:

 • En MP3-fil som kommer från en köpt CD eller från en konsert säljaren varit på.
 • En e-bok som säljaren varken äger upphovsrätten till eller är auktoriserad återförsäljare för.  
 • En låt som köpts på iTunes Music Store.
 • En film som kopierats från en köpt DVD.
 • TV-spel som kopierats från originalskivan.
 • En produkthandbok i form av en PDF-fil, om säljaren varken är rättighetsinnehavare eller auktoriserad återförsäljare för produkten.
 • CD-R-skivor med inscannade sidor ur en bok, tidning, handbok eller annat skrivet material som är skyddat av upphovsrätt men som säljaren inte har skrivit.
 • Föremål relaterade till onlinespel såsom spelkonton, spelkaraktärer, spelvaluta, spelpoäng eller liknande. Detta inkluderar även uppgraderingar av dessa objekt genom erbjudanden om att spela genom användande av annans inloggningsuppgifter. 
 • Adressen till en hemlig webbsida där köparen kan ladda ned gratisprogram och spridningsprogram.
 • Länksamlingar.

Exempel på objekt som är tillåtna på Tradera:

 • En MP3-fil av en låt, om säljaren skrivit och spelat in den (och har rättigheterna till den).
 • En e-bok med recept som säljaren skapat och är upphovsrättsinnehavare av.
 • Ett datorprogram, som säljaren skapat och har samtliga rättigheter till.
 • Programvara som annonseras ut av en auktoriserad programvaruförsäljare som har rättigheter till onlinedistribution.
 • Ett digitalt fotografi av ett historiskt monument, som säljaren själv har tagit. 
 • Tradera samarbetar med rättighetsinnehavare för att bistå dem att skydda sina immateriella rättigheter.

Mer information
Grunderna i upphovsrätt »

Varför har Tradera den här policyn?
Den här policyn underlättar för köpare att inte handla olagliga eller förfalskade varor, och underlättar för rättighetsinnehavare att skydda sina immateriella rättigheter.

Vid överträdelse av denna policy
Överträdelse av denna policy eller tillhörande riktlinjer kan leda till att åtgärder vidtas mot din annons och/eller ditt Tradera-konto.

Till toppen av den här sidan »Elektronisk utrustning (ex scanners, radardetektorer)

Grundregel: Viss elektronisk utrustning, inklusive utrustning som är olaglig (till exempel vissa scanners och radardetektorer), är inte tillåten på Tradera.

Några exempel
Följande är exempel på objekt som inte får säljas på Tradera:

 • Radar- eller laserstörningsutrustning: Elektroniska produkter som påstår sig störa eller på annat sätt hindra polisens radarutrustning eller laserutrustning.
 • Scanners: I regel får scanners och radiomottagare säljas på Tradera. Däremot är det inte tillåtet att sälja scanners eller radiomottagare som kan ta emot mobiltelefonsändningar eller som har ett otillåtet frekvensområde.
 • Kontrollutrustning för trafikljus: Produkter som påstås kunna få trafikljus att slå om eller på annat sätt kunna påverka trafiksignalers programmering är inte tillåtna.
 • Dekodrar för satellit-, IP-, digital- och kabel-TV: Traderas policy förbjuder att någon på något sätt via Tradera bidrar till att kringgå krypterade sändningar. Några exempel på otillåtna objekt kan vara:
- Smartcard-programmerare och andra verktyg för upplåsning
- Programmerade Smartcards
- Blockeringsverktyg
- DSS-emulatorer (maskin- eller programvara)
- Kortdelningsutrustning (cardsplitter)
 • Radardetektorer: Tradera tillåter inte försäljning av radardetektorer.
 • Utrustning för att modifiera vägmätare: Det är inte tillåtet att på Tradera sälja utrustning (vare sig elektronisk eller manuell) för att modifiera eller kalibrera vägmätare.
 •

Laserpekare som har en uteffekt på mer än 1mW (dessa är olagliga och kräver tillstånd). Annonser med laserpekare måste alltid innehålla följande uppgifter:
- Laserpekarens styrka/effekt
- Laserklass


Mer information
Post- och telestyrelsens (PTS) webbplats » går det att söka efter information kring vilken utrustning som är godkänd.

Varför har Tradera den här policyn?
Tradera uppmanar alla säljare och köpare att följa alla nationella lagar och bestämmelser.
Eftersom försäljning av viss elektronisk utrustning enligt lag är förbjuden, är den inte heller tillåten på Tradera.

Vid överträdelse av denna policy
Överträdelse av denna policy eller tillhörande riktlinjer kan leda till att åtgärder vidtas mot din annons och/eller ditt Tradera-konto.

Till toppen av den här sidan »Fordonsdelar och certifikat för fordonsdelar

Grundregel: Certifikat för fordonsdelar får inte säljas separat, dvs utan fordonsdelen. Fordonsdelar får bara säljas om det tydligt framgår av annonsen hur fordonets funktion och körtillstånd påverkas av att delen monteras.

Några exempel
Följande är exempel på objekt som inte får säljas på Tradera:
 • Gällande registreringsskyltar, eller skyltar som liknar eller påstås likna sådana registreringsskyltar. Registreringsskyltar för registrerade fordon får aldrig säljas.
 • Alla objekt som främst är till för att göra om identifikationshandlingar, tillstånd, eller registreringsskyltar.

Däremot är det tillåtet att sälja:

 • Registreringsskyltar med samlarvärde (dvs skyltar som ej längre är giltiga för att användas på ett fordon).

Restriktioner när det gäller försäljning av denna typ av objekt:

 • Certifikat eller tillstånd för fordonsdelar får bara annonseras ut tillsammans med fordonsdelen.
 • När en fordonsdel säljs måste det framgå av objektbeskrivningen huruvida fordonets körtillstånd fortfarande gäller enligt lokala föreskrifter efter att fordonsdelen monterats.
 • Säljaren måste ange i objektbeskrivningen vilken typ av dokument (certifikat för fordonsdelen eller liknande) som medföljer fordonsdelen.
 •

Det får inte verka som att det räcker med de medföljande dokumenten för att det fordon som delen monteras i ska få körtillstånd.

 
Mer information
Information om vilken inverkan modifikationer har på ett fordons körtillstånd finns på Bilprovningens webbplats ».

Varför har Tradera den här policyn?
Tradera uppmanar alla säljare och köpare att följa alla nationella lagar och bestämmelser.
Eftersom försäljning av ovanstående och liknande varor kan vara olaglig och därmed komma att skada Tradera och dess medlemmar, är det inte tillåtet att sälja sådana objekt på Tradera.

Vid överträdelse av denna policy
Överträdelse av denna policy eller tillhörande riktlinjer kan leda till att åtgärder vidtas mot din annons och/eller ditt Tradera-konto.

Till toppen av den här sidan »Föremål som tillhör ett nationellt
eller globalt kulturarv

Grundregel: Kulturföremål får endast säljas om det är tillåtet enligt gällande lagar och regler. Om äganderätten till kulturföremålet inte kan styrkas får det inte säljas.

Vanligtvis handlar det om arkeologiska fynd, gjorda på land eller under vatten. Kulturföremål är föremål tillverkade av människor, till exempel verktyg, vapen eller utsmyckningar. De är ofta av stor historisk, konstnärlig, vetenskaplig eller kulturell betydelse.

Några exempel på kulturföremål:

 • Antika mynt, vapen, gravföremål, keramik, smycken och verktyg
 • Religiösa föremål
 • Fossiler och mineraler

Mer information
Riksantikvarieämbetet »
EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur »

Varför har Tradera den här policyn?
Den som hittar ett kulturföremål kan enligt nationell lagstiftning vara tvungen att rapportera till de myndigheter som arbetar för att skydda kulturarvet, och kan i vissa fall även bli tvungen att lämna över föremålet. Att sälja eller köpa ett kulturföremål kan i vissa länder leda till rättslig påföljd.

Vid överträdelse av denna policy
Överträdelse av denna policy eller tillhörande riktlinjer kan leda till att åtgärder vidtas mot din annons och/eller ditt Tradera-konto.

Till toppen av den här sidan »Förfalskade sedlar, mynt och frimärken

Grundregel: I de flesta länder förbjuder lagen försäljning av förfalskad valuta och förfalskade frimärken, samt utrustning för att tillverka dessa olagliga produkter. Därför får den här typen av objekt inte säljas på Tradera.

Några exempel
Följande är exempel på objekt som inte får säljas på Tradera:
 • Förfalskade mynt
 • Förfalskade sedlar
 • Förfalskade obligationer
 • Förfalskade postanvisningar och postväxlar
 • Förfalskade värdepapper

Vad gäller för replikor av mynt för samlare?
I lagen finns regler för replikor av mynt, och Tradera insisterar på att användarna följer den.

Alla reproduktioner, replikor och kopior av mynt (svenska eller utländska) måste vara tydligt och permanent märkta med ordet KOPIA. Det skall alltid tydligt framgå om objektet är en nyprägling av ett äldre mynt. Hänsyn skall alltid tas till svensk lagstiftning.

Vad gäller för replikor av frimärken för samlare?
Manipulerade eller förfalskade objekt får inte förekomma på Tradera om det inte tydligt framgår i beskrivningen samt att objektet genom manipulation kan anses ha ett samlarvärde. Med manipulerade objekt avses bland annat:
 • Äkta märken med falska eller förbättrade (ifyllda) stämplar.
 • Äkta märken som förvanskas till exempel genom manipulation med tandningen.
 • Falska brev, till exempel där brevet och märkena inte hör ihop.

Förfalskade och väldokumenterade frimärken, där det också tydligt framgår att det rör sig om en förfalskning, får säljas. Ett exempel på en känd förfalskare är Jean de Sperati. Hänsyn skall dock alltid tas till svensk lagstiftning.

Om nytryck eller eftertryck av objekt säljs ska detta tydligt framgå i annonsen.

Mer information
 • Om du säljer replikor av mynt, se till att skydda dig själv genom att läsa den tillämpliga lagstiftningen.
 • Säljare som säljer frimärken på Tradera måste följa alla tillämpliga lagar.

Varför har Tradera den här policyn?
Många förfalskningar av mynt, sedlar och frimärken kan strida mot lag, och därför tillåter inte Tradera att sådana objekt säljs på webbplatsen.

Vid överträdelse av denna policy
Överträdelse av denna policy eller tillhörande riktlinjer kan leda till att åtgärder vidtas mot din annons och/eller ditt Tradera-konto.

Till toppen av den här sidan »Inspelningsbar media (ex CD-R, DVD-R)

Grundregel: Det är inte tillåtet att sälja otillåtna kopior av TV-spel, musik, filmer, TV-program eller programvaror. Detta innefattar bland annat piratkopior, dubbletter, säkerhetskopior och illegala musikinspelningar (ex bootleg).

Några exempel
Följande är exempel på objekt som inte får säljas på Tradera:
 • En MP3-fil från en köpt CD eller från en konsert säljaren varit på.
 • Otillåtna kopior av shower eller konserter som säljs utan skriftligt tillstånd från rättighetsinnehavaren.
 • En låt som köpts på iTunes Music Store.
 • En film som kopierats från en köpt DVD.
 • TV-spel som kopierats från originalskivan.
 • Musiksamlingar på CD-R.
 • Hela första säsongen av en TV-serie på en DVD-R.
 • Samling med 500 gratis- och spridprogram (freeware och shareware) på en CD-R.
 • En VHS-kopia av en film inspelad från TV.
 • En produkthandbok i form av en PDF-fil, om säljaren varken är rättighetsinnehavare eller auktoriserad återförsäljare för produkten.

Undantag från grundregeln

Säljare får annonsera ut kopior av programvara, musik, filmer, TV-program eller spel på CD-R eller DVD-R (eller andra former av inspelningsbar media) om säljaren är innehavare av upphovsrätten.

Vid denna typ av försäljning skall det klart framgå av objektsbeskrivningen att säljaren innehar dessa rättigheter.

Mer information
Tradera samarbetar med rättighetsinnehavare för att bistå dem att skydda sina immateriella rättigheter.

 • Mer om upphovsrätt
Grunderna i upphovsrätt »
STIM's information kring upphovsrätt »
 • Mer om musik
IFPI Svenska gruppen »
 • Mer om programvaror
Business Software Alliance (BSA) »

Försäljning av tom media

Copyswede är en organisation som utsetts av den svenska regeringen för att inkassera avgifter (den s.k. privatkopieringsersättningen) vid viss försäljning av tom ljud- och videomedia, till exempel tomma CD- och DVD-skivor, som säljs på den svenska marknaden. Se Copyswedes webbplats » för mer information, och för att få veta vilka regler som gäller i din situation. Som säljare är du ansvarig för att följa lagen och se till att de avgifter som gäller för dina varor betalas in till Copyswede.

Varför har Tradera den här policyn?
Att sälja otillåtna kopior av upphovsrättsskyddat material är olagligt och strider mot Traderas policy. Den här policyn skyddar köpare från att köpa olagliga varor, och underlättar för innehavare av immateriella rättigheter att skydda sina rättigheter.

Vid överträdelse av denna policy
Överträdelse av denna policy eller tillhörande riktlinjer kan leda till att åtgärder vidtas mot din annons och/eller ditt Tradera-konto.

Till toppen av den här sidan »Kataloger, information,
Internetadresser (URL), personuppgifter

Grundregel: Det är inte tillåtet att sälja kataloger, listor, förteckningar (eller andra dokument eller datamedia) som innehåller adresser till tillverkare, detaljhandlare eller leverantörer som en köpare kan handla direkt ifrån. Det är inte heller tillåtet att bifoga något av ovanstående som bonusobjekt vid annan försäljning på Tradera.

Det finns också restriktioner kring hur information får föras vidare på Tradera. Det gäller framför allt information om var och hur man kan köpa specifika varor. Detta inkluderar prisuppgifter, Internetadresser (URL'er) eller annan typ av hänvisning. Mailinglistor eller databaser som innehåller personuppgifter får inte heller säljas på Tradera.

Mer information om dataskydd finns på Datainspektionens webbplats ».

Undantag från grundregeln: Gamla kataloger och kataloger med samlarvärde (som det inte längre går att beställa från) är tillåtna. Däremot får varken annonsens rubrik eller objektbeskrivning innehålla några uppräkningar av varumärken ur katalogen. Informationen som följer kan hjälpa en säljare som vill annonsera ut en sådan katalog att följa den här policyn.

Tradera tillåter även försäljning av böcker som innehåller förteckningar och information. Detta förutsätter dock att böckerna har ett ISBN-nummer och att de läggs upp i den relevanta produktkategorin för böcker.

Några exempel
Följande är exempel på objekt som inte får säljas på Tradera:
 • "Årets vårkatalog, Köp nu för 10 kr" är inte tillåtet, därför att det är en aktuell katalog som köparen kan beställa från.

Däremot är "Katalog från 1939" tillåtet, eftersom det är en gammal katalog eller ett samlarobjekt som det inte längre går att beställa från, på villkor att annonsen inte innehåller någon uppräkning av varumärken.

Mer information
Krav vid försäljning av kataloger: Annonser med gamla kataloger och samlarkataloger måste vara utformade enligt följande riktlinjer:
 • Den som säljer gamla kataloger får inte dra förtjänst av någon vidare försäljning från leverantörer.
 • Det är inte tillåtet att räkna upp specifika varumärken i rubrik eller objektbeskrivning (till exempel Sony, Prada, Coca Cola).
 • Alla övriga upplysningar eller kategorier som säljaren vill förmedla ska förmedlas genom en länk med "Mer information", som är tillåten i alla annonser. Läs igenom Traderas Policy kring länkar innan du lägger till en "Mer information"-länk i din annons.

Varför har Tradera den här policyn?
Försäljning av kataloger försämrar chanserna för alla säljare som säljer "riktiga" objekt. Katalogerna bidrar till att slussa ut besökarna från Tradera vilket alla säljare, och även budgivare, i förlängningen förlorar på.

Hanteringen av personuppgifter är mycket noggrant reglerad. Därför är det inte tillåtet att sälja filer, dokument, listor eller annan media innehållande personuppgifter på Tradera.

Vid överträdelse av denna policy
Överträdelse av denna policy eller tillhörande riktlinjer kan leda till att åtgärder vidtas mot din annons och/eller ditt Tradera-konto.

Till toppen av den här sidan »Kundanpassade objekt (ex namnskyltar)

Grundregel: Det är inte tillåtet att sälja objekt som mot en extra kostnad modifieras utifrån köparens önskemål.

Att skräddarsy, modifiera eller göra tillägg till objektet ska ingå i försäljningspriset, d v s utan ytterligare kostnad för köparen. Det måste också av beskrivningen framgå vilken typ av modifiering som kommer att genomföras. Handlar det om gravyr på en namnskylt kan säljaren t ex ange hur många tecken inristningen maximalt får innehålla.

Notera att alla annonser måste innehålla ett specifikt objekt. Annonser där säljaren erbjuder köparen att t ex välja färg eller storlek på objektet är alltså inte tillåtet.

Annonser under Tradera Butik kan innehålla flera identiska objekt, vilka kan säljas separat. Det är däremot inte tillåtet att registrera ett flertal objekt i en samma auktion med syfte att sälja dessa separat.

Några exempel
Följande är exempel på objekt som inte får säljas på Tradera:
 • En bok där den vinnande budgivaren får välja titel.
 • Ett par damskor där köparen efter köpet får meddela sin skostorlek.
 • Ett mobilskal i valfri färg.

Exempel på objekt som får säljas
 • En T-shirt med ett personligt tryck utifrån köparens önskemål.
 • En klänning som skräddarsys efter köparens mått. Annonsen får bara erbjuda en specifik modell och färg.
 • En ring där säljaren erbjuder justering av storleken.
 • Försäljning av en namnskylt där säljaren erbjuder inskription av köparens namn.

Varför har Tradera den här policyn?
Detta är ett led i att skydda våra medlemmar från tråkiga upplevelser när de köper och säljer.
Annonser där köparen fritt kan välja bland ett urval av produkter lockar till försäljning utanför Traderas ramar, med de betydande risker detta innebär. Det ses också som ett sätt att kringgå Traderas avgiftsstruktur.

Vid överträdelse av denna policy
Överträdelse av denna policy eller tillhörande riktlinjer kan leda till att åtgärder vidtas mot din annons och/eller ditt Tradera-konto.

Till toppen av den här sidan »Livsmedel 

Grundregel: Försäljning av livsmedel är i allmänhet tillåtet på Tradera under vissa förutsättningar. Till exempel måste produktens förpackning vara obruten, samt att innehållsförteckningen måste framgå tydligt.

 

 • Säljaren uppfyller och följer alla lagstadgade krav samt har fullgjort eventuella skyldigheter för att få sälja den aktuella produkten.
 • Säljaren kan garantera att produkten som säljs är säker.
 • Säljaren kan säkerställa att hantering, förvaring och transport sker enligt gällande lagstiftning och regler.
 • Produkten är förpackad på rätt sätt samt att förpackningen för produkten är obruten.
 • Leverans sker innan utgång av produktens "Bäst före"-datum som tydligt ska framgå av annonsen (gäller ej samlarobjekt*).
 • Varans innehållsförteckning tydligt framgår på svenska i annonsen (gäller ej samlarobjekt*).


* Det ska tydligt framgå i annonsen att det rör sig om ett samlarobjekt, ej avsett för förtäring. Vid samlarobjekt är vanligtvis värdet på förpackningen högre än värdet på innehållet. Tradera förbehåller sig rätten att avgöra vilka objekt som kan klassas som samlarobjekt.

Några exempel

Exempel på objekt som får säljas om förutsättningarna ovan är uppfyllda:

 • En förseglad ask med belgisk choklad
 • Ett oöppnat paket med kaffe
 • Oöppnade tårtdekorationer av t ex marsipan eller oblat
 • Presentkorgar med oöppnade förpackningar av salami, olivolja och ostar
 • En Pezbehållare från 1985 med tillhörande Pez-tabletter (samlarobjekt)


Exempel på objekt som inte får säljas:

 • En öppnad och återförsluten förpackning med örtte
 • Godis som du köpt i lösvikt
 • Grillat kött
 • Kryddor från utlandsresan där du är osäker på innehållet
 • Egenplockad frukt, svamp och grönsaker


Mer information
Alla medlemmar måste följa de regler och föreskrifter som finns för försäljning och transport av livsmedel. Det finns också särskilda restriktioner kring import och export av vissa typer av livsmedel som alltid måste följas.

Innan objekt som kan klassas som livsmedel läggs upp på Tradera måste säljaren försäkra sig om att försäljningen är tillåten enligt gällande lag samt Livsmedelsverkets föreskrifter. Vi uppmanar alla att ta del av information kring detta genom att läsa mer på Livsmedelsverkets hemsida, samt att kontakta din lokala Miljö- och Hälsoskyddsnämnd om du är det minsta osäker på vad som gäller för just din försäljning.

Livsmedelsverket »
Hitta din lokala Miljö- och Hälsoskyddsnämnd »
Health and Consumer Protection DG » (EUs motsvarighet till Livsmedelsverket)

Varför har Tradera den här policyn?
Försäljning av livsmedel är starkt reglerad. Med anledning av detta vill vi med denna policy hjälpa våra medlemmar att följa de lagar och regler som finns för denna typ av försäljning. Vi vill även, genom uppställda krav, skydda våra medlemmar från att köpa osäkra produkter.

Vid överträdelse av denna policy
Överträdelse av denna policy eller tillhörande riktlinjer kan leda till att åtgärder vidtas mot din annons och/eller ditt Tradera-konto.

Till toppen av den här sidan »Mod-chips, spelkonsoler och spelkopior 

Grundregel: Mod-chips, Game Enhancer-enheter och startskivor är anordningar som gör det möjligt att starta och spela säkerhetskopior eller importerade spelversioner på TV-spelskonsoler. Denna typ av anordningar är inte tillåtna på Tradera. Det gäller också andra typer av anordningar som utformats för att kringgå kopieringsskydd.


Det är också förbjudet att bidra till användandet av enheter eller programvara som gör det möjligt för användare att spela kopierade eller importerade spel på speldatorer, samt att sälja, eller bidra till användandet av, säkerhetskopior eller piratkopierad programvara via vår tjänst.

Några exempel
Med hjälp av följande exempel kan du ta reda på om du kränker tredje parts rättigheter, innan du lägger upp eller köper en sådan produkt.

Följande objekt strider mot Traderas policy:

 • Startskivor
 • Mod-chips
 • Flash-kort
 • Game Enhancer-enheter som är till för att spela importerade TV-spel. 
 • Säkerhetskopior eller piratkopior av programvara.
 • Modifierade spelkonsoler (ex chippade), modifierade patchar eller maskinvara som modifierats för att kunna spela säkerhetskopior.
 • Betaversioner


Saker som tyder på att det är en kopia av ett spel:

 • Det krävs ett mod-chips eller någon annan särskild maskinvara för att spela spelet.
 • Säkerhetskopior säljs ofta som Gold-versioner och ibland som SK- (Säkerhetskopia), HK- (Hong Kong) eller Import-versioner. (Notera att många importversioner är helt lagliga, men däremot inte Gold-varianterna.)
 • Så kallade "Select compilations". Om du erbjuds ett urval av spel på en CD, handlar det troligtvis om piratkopior.


Om du har några frågor angående ett objekts legala status kontaktar du rättighetsinnehavaren (till exempel Sony Playstation, Nintendo, Microsoft Xbox).

Mer information
Grunderna i upphovsrätt »

Varför har Tradera den här policyn?
TV-spel, filmer och andra media har ofta utformats och licenserats för att fungera i en viss del av världen. Produktionsrättigheter och licensrättigheter är en del av kopieringsskyddet. Att hitta på sätt att kringgå detta skydd är att bryta mot lagen och kränka upphovsrättsinnehavarens rättigheter. Den här policyn underlättar för säljare att följa lagen, och för innehavare av immateriella rättigheter att skydda sina rättigheter.

Vid överträdelse av denna policy
Överträdelse av denna policy eller tillhörande riktlinjer kan leda till att åtgärder vidtas mot din annons och/eller ditt Tradera-konto.

Till toppen av den här sidan »Parfym och kosmetika

Grundregel: Försäljning av dekanterade parfymer och parfymtester är förbjuden på Tradera.

Några exempel 
Följande är exempel på objekt som inte får säljas på Tradera:
 • En flaska som du själv fyllt på från en större parfymflaska
 • Parfymtester
 • Kopior av parfymer eller smink
 • Parfymer där doften jämförs med parfymer från andra varumärken

Följande objekt kan vara tillåtna på Tradera:
 • Egentillverkade kosmetikaprodukter, så länge de följer svensk lagstiftning
 • Varuprover av smink, så länge de kommer i originalförpackningen som inkluderar listan på ingredienser


Mer information
 • EU-Domstolens kosmetikadirektiv För mer information om de legala behörigheterna som är relaterade till försäljning av kosmetika inom EU.
 • Läkemedelsverket

Varför har Tradera den här policyn?
Försäljning av parfymtester, dekanterade parfymer och parfymer där doften jämförs med välkända varumärken kan resultera i en dålig sök- och köpupplevelse för köparna. Europadomstolen har fastställt att försäljningen av parfymtester, dekanterade parfymer samt parfymer där doften jämförs med parfymer från välkända varumärken kan göra intrång i varumärkesinnehavarens rättigheter.

Vid överträdelse av denna policy
Överträdelse av denna policy eller tillhörande riktlinjer kan leda till att åtgärder vidtas mot din annons och/eller ditt Tradera-konto.Presentkort 

Grundregel: Presentkort är i allmänhet tillåtet att sälja på Tradera. Det förutsätter dock att presentkortet är utfärdat av ett väletablerat företag och att det avser en produkt som i övrigt är tillåten på Tradera.


Presentkort utfärdade av privatpersoner är inte tillåtna.

Personligt utställda presentkort, dvs presentkort som namnger den behörige innehavaren, kan ha särskilda regler för överlåtelse.

Exempel

Följande är inte tillåtet på Tradera:

 • Kalle jobbar som snickare och lägger upp en auktion där han auktionerar ut ett presentkort på 10 timmars valfritt snickeriarbete.


Följande får säljas (exempel)

 • Biocheckar från SF Bio
 • Presentkort från Sturebadet
 • Presentkort på 5000 kr hos Vingresor


Mer information
Vi förbehåller oss rätten att avgöra vad som i detta sammanhang klassas som ett etablerat företag.

Varför har Tradera den här policyn?
Denna policy hjälper oss att bibehålla en säker och trygg handelsplats för alla medlemmar.

Vid överträdelse av denna policy
Överträdelse av denna policy eller tillhörande riktlinjer kan leda till att åtgärder vidtas mot din annons och/eller ditt Tradera-konto.


Till toppen av den här sidan »Programvaror (t ex OEM, kopior, beta) 

Grundregel: Det är förbjudet att sälja otillåtna kopior av programvaror på Tradera.


Försäljning av akademisk programvara, beta- eller testprogramvara, säkerhetskopierad programvara, utvärderingsprogramvara, OEM-programvara och andra former av programvara är enligt lag förbjuden eller reglerad.

Läs mer om upphovsrätt under "Mer information" nedan.

Några exempel
Innan du lägger upp eller köper ett objekt kan du med hjälp av följande exempel ta reda på om du gör intrång i tredje parts rättigheter:

 • Akademisk programvara
Akademisk programvara får inte säljas på Tradera om du inte är en auktoriserad återförsäljare av utbildningsmaterial, en utbildningsinstitution eller medlem av en fakultet.
Om du har rätt att sälja akademisk programvara, se till att detta uttrycks i din objektsbeskrivning.
 • Säkerhetskopior av programvara
Säkerhetskopior av programvara får inte säljas på Tradera. Det gäller även spel.
 • Beta-, test- och utvärderingskopior
Beta-, test- och utvärderingskopior är förhandsversioner som sprids av programutvecklare i syfte att utvärdera och felsöka programvaran. Sådan programvara får inte säljas på Tradera.
 • Programvara på inspelningsbar media
Programvara på inspelningsbar media, till exempel CD-R-skivor eller CD-RW-skivor får inte säljas på Tradera. Detta gäller även samlingar av programvara, samt gratisprogram och spridprogram. Tillåtna inspelningar får säljas på Tradera, om det står klart i objektsbeskrivningen att det finns tillstånd till försäljningen från rättighetsinnehavaren.
 • OEM-programvara
Programvara med märkningen OEM (Original Equipment Manufacturer) är mjukvara som erhålls som en del i köpet av en ny dator.

OEM-programvara eller programvara som ingår i ett paket tillsammans med maskinvara får inte annonseras ut på Tradera om den inte säljs tillsammans med maskinvaran. Licenser för OEM-programvara förbjuder köparen att sälja programvaran vidare utan den specifika datorn eller utan maskinvara.

Mer information
Vanligtvis skyddas programvara av upphovsrättsliga bestämmelser.

Upphovsrätt är ett skydd som lagen ger för vissa originalverk, vilket hindrar andra från att använda sig av verket utan tillstånd. Den inbegriper ensamrätten att distribuera, sälja, mångfaldiga och framföra verket, samt skapa liknande verk utifrån det. Skyddstider för verk i till 70 år är inte ovanliga.

I Sverige behöver man inte registrera ett alster för att det ska skyddas genom upphovsrättslagen. Man behöver heller inte sätta ut ett © på det upphovsrättsskyddade materialet. Avsaknaden av ett © betyder alltså inte att man får kopiera verket utan tillstånd.

Det upphovsrättsliga skyddet innebär att upphovsmannen har ensamrätt att distribuera det skyddade verket. Det innebär att det för det mesta inte är tillåtet att ge bort en otillåten kopia av ett upphovsrättsskyddat verk (till exempel en kopia av ett datorprogram).

Det är alltså olagligt i de flesta länder att sälja en penna för 50 kronor och "gratis" skicka med en otillåten kopia av programvara. Däremot får den som äger ett exemplar av ett upphovsrättsskyddat verk normalt sälja vidare sitt exemplar.

Om du har tillstånd att använda ett visst upphovsrättsskyddat verk, läs igenom tillståndet och rådgör med en jurist för att avgöra om du har rätt att sälja det vidare.

I likhet med de flesta andra länder har Sverige undertecknat Bernkonventionen » för skydd av litterära och konstnärliga verk.

För ytterligare information, se även Grunderna i upphovsrätt »

Varför har Tradera den här policyn?
Tradera uppmanar alla säljare och köpare att följa alla nationella lagar och bestämmelser.
Försäljning av otillåtna kopior av programvara är enligt lag förbjuden eller reglerad. Försäljning av dessa varor kan även komma att skada Tradera och dess medlemmar. Därför är det inte tillåtet att sälja sådana produkter på Tradera, eller bara tillåtet under vissa bestämda omständigheter.

Den här policyn hjälper till att skydda köpare från att köpa olagliga varor, och underlättar för innehavare av immateriella rättigheter att skydda sina rättigheter.

Vid överträdelse av denna policy
Överträdelse av denna policy eller tillhörande riktlinjer kan leda till att åtgärder vidtas mot din annons och/eller ditt Tradera-konto.

Till toppen av den här sidan »Radiosändare och annan sändningsutrustning

Grundregel: Radioutrustning som inte uppfyller kraven enligt R&TTE Direktivet får inte läggas upp till försäljning på Tradera.


Användandet och försäljningen av radiosändare är reglerat inom EU (The Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE Direktivet), vilket gäller i Sverige. Direktivet omfattar alla produkter som använder sig av radiovågor inom frekvensområden tilldelat för radiokommunikation förutom TV- och radiomottagare.

Det är olagligt att sätta radiosändningsutrustning på marknaden inom EU som inte uppfyller kraven enligt Direktivet. Att sätta på marknaden (t.ex. utbjuda till försäljning) inkluderar inte begagnade varor, om inte dessa importeras in i EU för första gången. Radioutrustning som korrekt märkts med CE-märkningen intygar att produkten uppfyller kraven enligt R&TTE Direktivet. Tillverkaren eller den som sätter utrustningen på marknaden har ansvar för att utrustningen uppfyller kraven i R&TTE Direktivet.

Radioutrustning som inte uppfyller kraven enligt R&TTE Direktivet får inte läggas upp till försäljning på Tradera.

Följande är exempel på objekt som inte får säljas på Tradera:

  • Störsändare, till exempel sändare som används för att störa mobiltelefoni. Läs mer på Post- och Telestyrelsen
  • FM-sändare. Det är dock tillåtet att sälja FM-sändare som sänder på frekvensbandet 87,5 - 108 MHz om sändareffekten uppgår till högst 50 nW (nanowatt).
     

Observera: För att få använda radiosändare i Sverige kan även tillstånd krävas från Post- och telestyrelsen enligt Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Mer information hittar du på Post- och Telestyrelsens hemsida: www.pts.se  

Varför har Tradera den här policyn?

Tradera uppmanar alla säljare och köpare att följa alla nationella lagar och bestämmelser.

Den här policyn skyddar våra medlemmar från att handla med olagliga varor, och underlättar för innehavare av immateriella rättigheter att skydda sina rättigheter.

Vid överträdelse av denna policy
Överträdelse av denna policy eller tillhörande riktlinjer kan leda till att åtgärder vidtas mot din annons och/eller ditt Tradera-konto.Uniformer, uniformsdelar, ID-brickor samt
andra säkerhetsrelaterade föremål 

Grundregel: Tradera tillåter inte försäljning av föremål, uniformer eller ID-brickor från polisväsendet, räddningstjänsten, vaktbolag eller andra säkerhetsrelaterade verksamheter. Försäljning av objekt från andra verksamheter som kan leda till uppenbara säkerhetsrisker är inte heller tillåtna.


Med några få undantag (som delvis räknas upp längre ned) får du alltså inte sälja polisbrickor eller polisutrustning, inklusive polisbrickor som utfärdats utomlands.

Några exempel
Här följer en ofullständig lista över polis- eller räddningstjänstrelaterade objekt som inte får säljas på Tradera:

 • Nuvarande, eller nyligen gällande, polis- eller räddningstjänstuniformer.
 • Myndighetsuniformer, civila uniformer eller delar av uniformer (till exempel slipsar, hattar, tyger) som utfärdats under de sista 10 åren eller som fortfarande är i bruk (från till exempel armén, brandkåren, flygbolag, flygplatser, järnvägsbolag eller vaktbolag).
 • Militärpolisbrickor, brickor eller märken från ordningsmaktsorganisationer eller annan räddningstjänst (till exempel brandkåren), brickor som utfärdats av nationella eller internationella myndigheter, brickor som utfärdats av privata vaktbolag och brickor som utgör filmrekvisita.
 • Identifikationskort.
 • Jackor som används vid razzior.
 • Belysning och sirener från utryckningsfordon, avspärrningsutrustning.
 • Utrustning för att kontrollera trafikljus.
 • Kopior eller reproduktioner av polisbrickor. Sådana brickor gör intrång i den utfärdande myndighetens upphovsrätt och varumärke.
 • Original, kopior eller imitationer av namnskyltar, ID-kort, logotyper, säkerhetsinstruktioner, handböcker, kartor eller anteckningsböcker som är märkta som konfidentiella (från till exempel polisen, armén, brandkåren, flygbolag, flygplatser, järnvägsbolag eller vaktbolag).


Det är tillåtet att sälja en polisbricka på Tradera om följande två punkter uppfylls:

 • Om den polisorganisation som utfärdat brickan skriftligen godkänner försäljning av objektet

samt
 • att säljaren i annonsen anslår en kopia av brevet som innehåller tillståndet, tillsammans med namn och telefonnr till en kontaktperson på organisationen.


Det finns ett litet antal polis- eller säkerhetsrelaterade objekt som får säljas på Tradera, förutsatt att de följer samtliga riktlinjer:

 • Polisuniformer: Uniformerna måste vara tagna ur bruk och får inte på något vis påminna om gällande polisuniformer. Detta måste tydligt framgå av objektbeskrivningen.
 • Minibrickor (ungefär 3 × 3 centimeter stora).
 • Historiska brickor som inte liknar moderna polisbrickor, förutsatt att det i objektbeskrivningen tydligt anges att brickan är ett historiskt föremål eller att den är utfärdad av en organisation som inte längre finns.
 • Godkända souvenirobjekt, till exempel hattar, muggar, broscher, pennor, knappar, manschettknappar, T-shirts och sedelklämmor.
 • Brickor som klart och tydligt inte är officiella (till exempel plast-, eller leksaksbrickor).


Mer information
Se vår Policy om Nationella ID kort eller identitetshandlinagar »

Ett antal juridiska institutioner förbjuder också att deras namn, vapensköld eller logotyp används i kommersiellt syfte.

Varför har Tradera den här policyn?
Tradera har fört diskussioner med polisen och andra myndigheter avseende deras inställning till försäljning av polis- eller räddningstjänstrelaterade objekt till allmänheten. Dessa organisationer oroade sig för att individer kan komma att använda brickor eller andra föremål för att felaktigt utge sig för att vara poliser eller ingå i räddningstjänsten.

I många fall är det förbjudet enligt gällande lagstiftning att utan tillstånd inneha en polisbricka.

Utifrån detta har Tradera beslutat att inte tillåta försäljning av polis- och säkerhetsrelaterade objekt, enligt ovanstående beskrivning.

Vid överträdelse av denna policy
Överträdelse av denna policy eller tillhörande riktlinjer kan leda till att åtgärder vidtas mot din annons och/eller ditt Tradera-konto.

Till toppen av den här sidan »Vapen, knivar och vapenrelaterade objekt

Grundregel: Det är inte tillåtet att sälja vapen eller vapenrelaterade objekt på Tradera. Även många objekt som har med vapen att göra är förbjudna på Tradera. Därför måste du noggrant läsa igenom denna policy innan du lägger upp ett sådant objekt.


Lagstiftningen inom det här området skiljer sig mycket åt i olika länder. Med anledning av det får vapenrelaterade objekt som är tillåtna på Tradera endast säljas om följande tre villkor uppfylls:

 • Objektet säljs av en säljare som befinner sig i Sverige
 • Objektet finns i Sverige
 • Objektet erbjuds enbart till försäljning till köpare inom Sverige


Vapenrelaterade objekt som annonseras ut på Tradera ska följa tillämplig lagstiftning om försäljning av vapen. Om de tillämpliga lagarna - som kan komma att förnyas då och då - är strängare än Traderas policies vad beträffar försäljning av vapen och vapenrelaterade objekt, har lagstiftningen alltid företräde framför våra policies.

Några exempel
Följande är exempel på objekt som inte får säljas på Tradera:

 • Skjutvapen, delar och tillbehör till skjutvapen: Tradera tillåter inte försäljning av skjutvapen, detta oavsett vapnets förmåga att skjuta, hur gammalt vapnet är eller dess samlarvärde. Inte heller ammunition eller eldvapen som är till för att varna eller signalera (t.ex startpistoler och s.k ollonpistoler).
 • Delar och tillbehör till halvautomatiska eldvapen: Tradera tillåter inte försäljning av några delar eller tillbehör till halvautomatiska eldvapen. Det gäller alla delar och tillbehör som hör till någon form av vapen som definieras som halvautomatiskt. Följande objekt som hör till skjutvapen är inte tillåtna på Tradera: ljuddämpare, omvandlare (objekt som kan användas för att göra vapnet helautomatiskt), vapen som byggsatser, potatiskanoner, lysraketer och utrustning för att avfyra och ta emot lysraketer, samt alla olagliga objekt som har med skjutvapen att göra.
 • Dekorativa vapen, replikor av vapen eller vapentillägg: Gevär, pistoler, mynningsladdare, armborst, slangbellor och blåsrör får inte säljas på Tradera.
 • Handvapen: Vissa handvapen är inte tillåtna på Tradera, bland annat karatepinnar (nunchakus), knogjärn, samtliga bly-/metallförsedda käppar, stavar, kryckor och pinnar, hemgjorda skjutvapen, handgranater eller metallreplikor av handgranater, kaststjärnor, knogjärn med knivblad, klubbor och batonger, blydaggar och liknande vapen.
 • Pepparspray och tårgas: Pepparspray, tårgas, CS-gas och liknande gaser får inte säljas på Tradera.
 • Knivar: Inga knivar som klassas som vapen och/eller är särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv och hälsa får säljas på Tradera. Nedan exempel får inte säljas:
 - Knivar med utfällbart knivblad, till exempel stiletter och springknivar. Detta inkluderar alla stickvapen och knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft.
 - Kamouflerade knivar: Knivar som är kamouflerade för att se ut som ofarliga föremål är inte tillåtna på Tradera. Detta inkluderar knivar som ser ut som bältesspännen, läppstiftsfodral, tryckmätare, pennor eller liknande föremål.
 - Eggvapen som är till för att stöta, skära eller kasta:
 - Alla knivar som är gjorda för att kastas
 - Butterfly-knivar
 - Pushdaggers
 • Ammunition: Högkapacitetsmagasin (magasin som innehåller fler än 10 skott) och ammunition med laddningar (till exempel krut) får inte säljas. Lös ammunition är inte tillåten i enlighet med vår fyrverkeripolicy. Det är inte heller tillåtet att sälja utrustning för att handladda eller tillverka ammunition.
 • Militära vapen, krigsmateriel, granater: Tradera tillåter inte försäljning av utrustning som använts inom armén, och som de inte har lämnat ifrån sig enligt gällande regler för demilitarisering.

Det är inte tillåtet att sälja krigsmateriel (militära vapen, ammunition och tillhörande delar), även om användaren uppger att objektet är oanvändbart eller har demilitariserats.
Granater, inklusive militära övningsgranater, gevärsgranater, granatattrapper, tillbehör till granatkastare och minor får inte säljas på Tradera.


Undantag från grundregeln
Följande objekt får säljas på Tradera:

 • Tävlingspilbågar
 • Tomhylsor (ej militära)
 • Fickknivar och bruksknivar (till exempel konsttäljknivar, köksknivar och bestick)
 • Paintball-tillbehör (detta undantag gäller inte viktigare vapendelar)
 • Licensfria luftvapen med en maximal kaliber på 4,5 mm


Mer information
Se till att du alltid följer alla tillämpliga lagar.
Mer information finns på Polisens webbplats »

Varför har Tradera den här policyn?
Tradera uppmanar alla säljare och köpare att följa alla nationella lagar och bestämmelser. Eftersom handel med vapen och vapenrelaterade objekt är hårt reglerad, eller kan komma att skada Tradera och dess medlemmar, finns det begränsningar för hur dessa får säljas på Tradera.

Vid överträdelse av denna policy
Överträdelse av denna policy eller tillhörande riktlinjer kan leda till att åtgärder vidtas mot din annons och/eller ditt Tradera-konto.


Till toppen av den här sidan »